Tarieven 2022

Tarieven 2022:

Zitting € 34,50
Toeslag voor uitbehandeling € 12,50
Instructie/overleg met ouders/begeleiders/partner van de patiënt € 34,50
Niet nagekomen afspraak, tenzij afgezegd binnen 24 uur!(= 75% van € 34,50) € 25,88
Verstrekte verband- en hulpmiddelen – € in overleg
Eenvoudige, korte rapporten € 34,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 69,00